GDPR

Înainte de a transmite datele tale personale către Agenție, te rugăm să citești cu atenție informațiile de mai jos:

  • Prin completarea oricărui formular care solicită date personale (după cum este acest termen definit în Legea nr. 677/2001, cu modificările ulterioare), de pe oricare dintre site-urile deținute de Agenție, sunt de acord în mod expres și neechivoc ca toate datele și informațiile personale furnizate către Agenție să fie utilizate de către aceasta în vederea contactării mele de către angajați/colaboratori ai Agenției.
  • Totodată, îmi exprim în mod expres și neechivoc acordul în vederea prelucrării de către Agenție a datelor mele cu caracter personal și ale fiului/fiicei mele, atât în scopul procesării acestui formular, cât și în scopul bunei derulări a relației contractuale;
  • Am luat la cunoștință că dispun și îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 și de Regulamentul european privind protecția datelor cu caracter personal - dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa instanței de judecată.

Agenția   prelucrează date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră (“Date cu Caracter Personal”) în vederea îndeplinirii unor operațiuni și scopuri legitime legate în principal de desfășurarea activității și  în subsidiar, reclamă, marketing și publicitate precum și statistică în legatură cu obiectul de activitate al societății.

Datele ce urmează a fi colectate direct de la dvs. se referă la: nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresa de e-mail, codul numeric personal, date. Informațiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restricțiilor de securitate și protecție impuse de lege.

Prin navigarea pe acest site, Agenția va înregistra numai informații sau date/informații individuale oferite în mod expres și voluntar de către dumneavoastră.

Conform condițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, nu vom dezvălui fără autorizare prealabilă nici o informație referitoare la clienții noștri.

Pentru protejarea informațiilor dumneavoastră personale, Agenția utilizează tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar dacă oferim aceste tehnologii alături de alte măsuri de protecție a informațiilor confidențiale și asigurăm securitatea corespunzatoare, nu garantăm că informațiile transmise prin Internet sunt securizate, sau că aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care exced controlului exercitat de către Agenția.

Societatea noastră va putea colecta și stoca aceste informații în forme diverse (ex., în formă scrisă, electronică, etc.). Acestea vor fi stocate pe întreaga perioada de desfășurare a activității societății. Am implementat anumite măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea informațiilor din baza noastră de date, în conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislația relevantă.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă în atenția companiei, la urmatoarea adresă: Bd. Decebal nr. 11, bl. S14, sc. 1, et. 6+7, ap. 24, sector 3, București sau la e-mail axadomenii@yahoo.com.

Prin acceptarea prezentului formular de consimtământ confirmați faptul că ați fost informat cu privire la Politica de prelucrare a Datele cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastră, care urmează să fie stocate, prelucrate și utilizate, și că sunteți de acord ca aceste date cu caracter personal, să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității societății.

CONSIMȚĂMÂNT

Accept prezentul formular pentru a indica faptul că:

  • am citit și am înțeles în totalitate cele de mai sus, și:
  • consimt la prelucrarea și utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, în conformitate cu cele indicate în prezentul formular.